შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ადამიანური რესურსების მართვა და საქმის წარმოება

CV ნიმუშები

CV ქართული ვერსია ნიმუში 
CV ინგლისუირ ვერსია ნიმუში