შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

საერთაშორისო კრედიტ მობილობა

Erasmus+ ახალ კონკურსში განაცხადების წარდგენის ვადები უნივერსიტეტებისათვის

 

ინსტიტუციური განვითარების პროექტები 

 

 შედეგი1 შედეგი 2 შედეგი 3