შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ავსტრიის უნივერსიტეტის დელეგაციის ვიზიტი თდასუ-ში

27 მარტს ავსტრიის უნივერსიტეტის დელეგაცია ესტუმრა  თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტს. მხარეებმა განიხილეს  ერთობლივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ორგანიზებისა და სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარებისათვის საჭირო საკითხები. ასევე იმსჯელეს პროფესორების, სტუდენტთა და მეცნიერ-თანამშრომელთა გაცვლით პროგრამებში ჩართულობის პერსპექტივებზე.