შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ვიზიტი უკრაინის იუსტიციის სამინისტროში

2015 წლის 14 დეკემბერს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი თბილისის დავით აღმაშენებელის უნივერსიტეტსა და უკრაინის იუსტიციის სამინისტროს შორის.