შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

კონტაქტი

სულხან ცინცაძის 24 (ყოფილი საბურთალოს ქუჩა 38ა).