შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

თდასუ გთავაზობთ ტრენინგს

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი გთავაზობთ მოკლევადიან სასწავლო-სასერტიფიკატო კურსს:

 

ბიზნეს გეგმის შედგენა და დოკუმენტაციის მომზადება გრანტის მაძიებელთათვის!

რას მოგცემთ სასწავლო კურსის გავლა?

სასწავლო სასერთიფიკატო კურსი მსმენელს მისცემსპრაქტიკულ ცოდნა-გამოცდილებას ბიზნესის ყველა ძირითად, საკვანძო საკითხზე, ასევე მრავალმხრივი ცოდნის ტრანსფერის და სინთეზის უნარ-ჩვევებს, რომლებიც აუცილებელი კომპონენტებია ბიზნეს-გეგმის შედგენისას.  ეს განსაკუთრებით ეხება ეკონომიკური ანალიზის, ბაზრის კომპლექსური კვლევის ჩატარების, ბიზნეს-გეგმის დანართი უწყისებისთვის საფინანსო-ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და კოეფიციენტების გამოთვლას.

ინფორმაციას სასწავლო კურსის დეტალური თემატური გეგმის შესახებ შესაძლებელია გაეცნოთ უნივერსიტეტში.

რით არის გამორჩეული ჩვენი სასწავლო კურსი და რა არის სწავლის შედეგი?

მსმენელებს მიეცემათ შემდეგი დოკუმენტები: ხელშეკრულება; ანგარიშფაქტურა; შესრულებული სამუშაოს აქტი-ბიზნეს გეგმა; კვალიფიკაციის ამაღლების სერტიფიკატი.

სასწავლო კურსის დახმარებით შესაძლებელია არა მხოლოდ თეორიული ცოდნის გაღრმავება ბიზნეს გეგმის შედგენის მეცნიერულ - მეთოდოლოგიური საფუძვლების ირგვლივ, არამედ ხდება ბიზნეს გეგმის შედგენის პრაქტიკულ გამოცდილების მიღება და  შესაბამისად, ბიზნეს გეგმის დამოუკიდებელი შედგენა-გაფორმება, აგრეთვე  პრეზენტაციის  გაკეთება საკუთარი ბიზნესის იდეის მიხედვით.

სასწავლო კურსის ღირებულება და საკონტაქტო რეკვიზიტები:

სასწავლო კურსის ღირებულება- 400 ლარი.

სასწავლო ლიტერატურით უზრუნველყოფა შედის კურსის ღირებულებაში.

საკონტაქტო საათები და ადგილი:

თბილისის დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი, სულხან ცინცაძის ქუჩა N24, მე-6 სართული. სალექციო საათები შეთანხმდება ინდივიდუალურად.

მობ.: 574500802; ტელ.: +995 32 2 385566;

ელ. ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სასწავლო კურსის ავტორი და განმახორციელებელი:

აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე, ეკონომიკის დოქტორი, 20-წლიანი სწავლების გამოცდილებით საუნივერსიტეტო და ასევე მცირე ბიზნესის მართვის პროფესიული სწავლების სფეროში;  თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, ფრანგულენოვან მეცნიერ-ეკონომისტთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი.