შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

სწავლა

როგორ გასწავლით?

ჩვენთან სწავლება მრავალფეროვანია:
▪ ლექციები
▪ სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
▪ სემინარები
▪ პრაქტიკული მეცადინეობა
▪ ანალიტიკური ესეი
▪ პრეზენტაცია
▪ თარგმანი
▪ ქვიზი
▪ სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობა
▪ საბაკალავრონაშრომი
▪ პროფესიული პრაქტიკა