შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

საერთაშორისო კავშირები

გაცვლითი პროგრამები

აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის სტუდენტების ევროპულ გაცვლით პროგრამებში ჩასართავად. აღსანიშნავია, რომ ინგლისური ფილოლოგიის სტუდენტი გარდა ინგლისურისა, ასევე ინტენსიურად სწავლობს გერმანულ ენას, რაც საშუალებას იძლევა გერმანიისა და ავსტრიის უნივერსიტეტებში, სადაც სწავლის ხარისხი მაღალია, მოხდეს წარმატებული სტუდენტების გაგზავნა საერთაშორისო ინგლისურენოვან პროგრამებზე გერმანული ენის სულ ცოტა ბაზისური ცოდნის დონის დადასტურების საფუძველზე.