შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

საერთაშორისო კავშირები

პარტნიორები

ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის სტუდენტი მერვე სემესტრში გადის პროფესიულ პრაქტიკას ტურისტულ სააგენტოებში, ბიზნეს და იურიდიულ კომპანიებში გიდის, წერითი თარგმანის, ტექსტის რეფერირების, უცხოენოვანი კონსულტანტის, ვებგვერდის უცხოენოვანი მასალის დამუშავების პროფილით. პრაქტიკის გავლის ადგილზე სტუდენტს ჰყავს მენტორი, კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც ხელძღვანელობასა და მეთვალყურეობას უწევს სტუდენტს, ხოლო სტუდენტის მუშაობის შესახებ პერიოდულად ატყობინებს სტუდენტის პრაქტიკის ხელმძღვანელს უნივერსიტეტში.
 
ამჟამად პროგრამის პარტნიორები არიან:
„დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლა“
შპს აუდიტორული ფირმა „ორბი“
შპს „თრეველინი“, ტურისტული კომპანია
შპს „ჰორიზონტ ეირი“, ტურისტული კომპანია
კომპანია „სოფთმასტერი“
შპს „აუტოშოპ გრუპი“