შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

საერთაშორისო კავშირები

საერთაშორისო კავშირები

ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამას თანამშრომლობის მემორანდუმი აქვს გაფორმებული შემდეგ ევროპულ დაწესებულებებთან:

მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი (ლიტვა)

კავკასიის შესწავლის ავსტრიული საზოგადოება (ავსტრია)