შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 20 ოქტომბერს შეიძინა შემდეგი ლიტერატურა:

1.მ. ნოზაძე- ფინანსური ინვესტიციები;  -2019 წ.

2.თ.შენგელია-ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები; -2019 წ.

3.რ. ოთინაშვილი- კონკურენცია ბიზნესში; -2019 წ.

4.მ.ვანიშვილი-საჯარო ფინანსები; -2017 წ.

5.გ.სახოკია- ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; -2018 წ.

6.ლ.გრიგალაშვილი- ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;  -2019წ.

7. ლ.გრიგალაშვილი-საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში;  -2018წ.

8. სერია:  ქართველი მეფეები-დემეტრე თავდადებული;