შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 12 სექტემბერს მიიღო შემდეგ დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1) ი. კვაჭაძე; - ადამიანის ფიზიოლოგია; - 2018წ.

2) . ბადიაჟინა; - მეანობა; - 2018.

3) ბ. არზიანი; - ეკოლოგიური ქიმია; - 2019წ.

4) . რამიშვილი; - თავისა და კისრის ტოპანატომია და ოპერაციული ქირურგია; - 2017.

5) . ოკუჯავა; - ფარმაკოთერაპია; - 2016.

6) . მამულაშვილი; - ბიოეთიკა; - 2019.

7) . ვიპონდი; - გენეტიკა სამედიცინო სპეციალობების სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ექიმებისათვის; - 2014.

8) . ჭიპაშვილი; - სამედიცინო გენეტიკა; - 2014.

9) . ხეცურიანი; - ადამიანის ანატომია 1; - 2016.

10) . ხეცურიანი; - ადამიანის ანატომია 2; - 2015.

11) . თოხაძე; - ოტორინოლარინგოლია; - 2013.

12) . გრიგოლია; - ზოგადი ქირურგია; - 2012.

13) . გრიგოლია; - ქირურგიული დაავადებები; - 2012.

14) . ჩხიკვაძე; - ზოგადი ქირურგია; - 2014.

15) . იმედაძე; - ფსიქოლოგიის საფუძვლები; - 2011.

16) . სანიკიძე; - სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა 2; - 2016.

17) . ხეცურიანი; -ადამიანის ნორმალურია ნატომია; - 2011.

18) . აბაშიძე; - პაროდონტის დაავადებათა ფარმაკოთერაპია; - 2011.

19) . ჩანტლაძე; - ადამიანის თავისა და კისრის ნორმალური ანატომიის ატლასი; -2010.

20) . ამირანაშვილი; - ლათინური ენა; - 2015.

21) . საყვარელიძე; - ორთოპედიული სტომატოლოგიის პრაქტიკუმი; - 2009.

22) . ტრეზუბოვი; - ორთოპედიული სტომატოლოგია; - 2007.

23) . მთვარაძე; - სამედიცინო რადიოლოგია; - 2016.

24) . შიშნიაშვილი; - სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა; - 2018.

25) რ. თაბუკაშვილი; - კლინიკური მედიცინის პროპედევტიკა ნაწილი 1; - 2012წ.

26) .ივერიელი; - პაროდონტოლოგია; - 2014.

27) . გალდავა; - დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის ატლასი; - 2015.