შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 12 სექტემბერს მიიღო შემდეგ დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1) ი. კვაჭაძე; - ადამიანის ფიზიოლოგია; - 2018წ.

2ვ. ბადიაჟინა; - მეანობა; - 2018წ.

3) ბ. არზიანი; - ეკოლოგიური ქიმია; - 2019წ.

4) მ. რამიშვილი; - თავისა და კისრის ტოპანატომია და ოპერაციული ქირურგია; - 2017წ.

5მ. ოკუჯავა; - ფარმაკოთერაპია; - 2016წ.

6ბ. მამულაშვილი; - ბიოეთიკა; - 2019წ.

7კ. ვიპონდი; - გენეტიკა სამედიცინო სპეციალობების სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ექიმებისათვის; - 2014წ.

8მ. ჭიპაშვილი; - სამედიცინო გენეტიკა; - 2014წ.

9რ. ხეცურიანი; - ადამიანის ანატომია 1; - 2016წ.

10რ. ხეცურიანი; - ადამიანის ანატომია 2; - 2015წ.

11თ. თოხაძე; - ოტორინოლარინგოლია; - 2013წ.

12ნ. გრიგოლია; - ზოგადი ქირურგია; - 2012წ.

13ნ. გრიგოლია; - ქირურგიული დაავადებები; - 2012წ.

14თ. ჩხიკვაძე; - ზოგადი ქირურგია; - 2014წ.

15ი. იმედაძე; - ფსიქოლოგიის საფუძვლები; - 2011წ.

16თ. სანიკიძე; - სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა 2; - 2016წ.

17) რ. ხეცურიანი; -ადამიანის ნორმალურია ნატომია; - 2011წ.

18ნ. აბაშიძე; - პაროდონტის დაავადებათა ფარმაკოთერაპია; - 2011წ.

19ვ. ჩანტლაძე; - ადამიანის თავისა და კისრის ნორმალური ანატომიის ატლასი; -2010წ.

20ა. ამირანაშვილი; - ლათინური ენა; - 2015წ.

21ზ. საყვარელიძე; - ორთოპედიული სტომატოლოგიის პრაქტიკუმი; - 2009წ.

22ვ. ტრეზუბოვი; - ორთოპედიული სტომატოლოგია; - 2007წ.

23ა. მთვარაძე; - სამედიცინო რადიოლოგია; - 2016წ.

24თ. შიშნიაშვილი; - სტომატოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა; - 2018წ.

25) რ. თაბუკაშვილი; - კლინიკური მედიცინის პროპედევტიკა ნაწილი 1; - 2012წ.

26მ.ივერიელი; - პაროდონტოლოგია; - 2014წ.

27გ. გალდავა; - დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის ატლასი; - 2015წ.