შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 2019 წლის 5 ივნისს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. ვალერი მოსიაშვილი - ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; - 2018წ.

2. არჩილ ცერცვაძე - სადაზღვევო საქმე; - 2016წ.

3. იზოლდა ჭილაძე - მმართველობითი აღრიცხვა; - 2018წ.

4. იზოლდა ჭილაძე - ფინანსური ანალიზი; - 2018წ.

5. ნადეჟდა კვატაშიძე- ფინანსური ანგარიშგება; - 2017წ.