შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 2019 წლის 22 აგვისტოს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

 1. ვალერი მოსიაშვილი - ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; - 2018წ.
 2. კულტუროლოგია; - 2018წ.
 3. ქეთევან კიწმარიშვილი - ინოვაციური მენეჯმენტი; - 2016წ.
 4. ვლადიმერ ბასარია - ეკონომიკის პრინციპები; - 2017წ.
 5. რამაზ ოთინაშვილი - საქართველოს ეკონომიკა; - 2012წ.
 6. შალვა მაჭავარიანი - მენეჯმენტის საფუძვლები; - 2014წ.
 7. ნინო ფარესაშვილი - კონფლიქტების მართვა; - 2012წ.
 8. არჩილ ცერცვაძე - სადაზღვევო საქმე; - 2016წ.
 9. ანზორ აბრალავა - საინოვაციო მენეჯმენტი; - 2015წ.
 10. გიული ქეშელაშვილი - პროექტების მენეჯმენტი; - 2013წ.
 11. ქეთევან კიწმარიშვილი - პერსონალის მართვა; - 2013წ.
 12. იზოლდა ჭილაძე - მმართველობითი აღრიცხვა; - 2018წ.
 13. იზოლდა ჭილაძე - ფინანსური ანალიზი; - 2018წ.
 14. ნადეჟდა კვატაშიძე- ფინანსური ანგარიშგება; - 2017წ.