შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 25 მაისს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. J. Zwier; - ,,Inside Reading
2 “ – 2017 y; 2. M. Harrison; - ,,Cambridge English First Practice Tests” – 2018y;
3. C. Latham-Koenig; - ,,English File. Pre-Intermediate WorkBook with key” -2016y;
4. B. Rubin; - ,,Inside Reading 3. The Academic Word List in Context” – 2018y;
5. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Reading and Writing 3 “ – 2019y;
6. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Listening and Speaking 3 “ – 2019y;
7. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Reading and Writing 4 “ – 2019y;
8. Colin S. Ward; - ,,Q:Skills For Success Listening and Speaking 4 “ – 2019y;