შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

განახლება

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის  10 აპრილს მიიღო
შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:
 
1. მამულაშვილი, ბ; - ბიოეთიკა; - 2019წ.
2. არზიანი, ბ; - ეკოლოგიური ქიმია; - 2019წ.
3. ვეფხვაძე, ნ; - ჰიგიენა და სამედიცინო ეკოლოგია; -2019წ.
4. მარში, ნ; - მკვლელო სცენაზე! – 2019წ.