შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 2019 წლის 4 მარტს შეიძინა შემდეგი დასახელების ელექტრონული ვერსიები:

  1. მ. გედევანიშვილი; - ადამიანის ანატომია“; - 2018წ.
  2. ფრანსუა ლოკიე; - ,,ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა“; - 2014წ.
  3. ოლივიე ბლანშარი; - ,,მაკროეკონომიკა“; - 2009წ.
  4. ,,მიკროეკონომიკა“
  5. ე. ხარაიშვილი; - ,,მიკროეკონომიკა“; - 2008წ.
  6. ,,სტატისტიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის. ნაწ. 2“ – 2013წ.
  7. ზ. გაბისონია; - ,,ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი“ – 2011წ.
  8. მ. გვერწითელი; - ,,ქიმიის შესავალი“; - 2013წ.
  9. ქ. გოჩიტაშვილი; - ,,აკადემიური წერა“; - 2008წ.
  10. ა. ჩიქობავა; - ,, ენათმეცნიერების შესავალი“ – 2008წ.