შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

სიახლე

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. პათოფიზიოლოგია; - მარინა შაქარაშვილი;
 2. უჯრედული ბიოლოგია, მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკა-მ. არაბული
 3. ზოგადი ჰისტოლოგია და ქსოვილური ზრდის პათოფიზიოლოგია-მ.არაბული და სხვ.
 4. ბედისბორბალი- ჰერბერტუელსი- 2019წ.
 5. დროის მანქანა; - ჰერბერტ უელსი - 2019წ.
 6. ეგრისის (ლაზეთის) მეფე გუბაზ
 7. ჯონ ლე კარე; - მკვლელობა ჯენტლმენურად; - 2019წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის 19.02.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. გაბუნია ლუიზა და ავტორთა ჯგუფი - სამედიცინო კვლევის საფუძვლები და უნარ-ჩვევები;  - 2018წ.
 2. უილკი კოლინზი - მთვარის სპეკალი; - 2019წ.
 3. ქართველი მეფეები - დემეტრეI; - 2019წ.
 4. დეშილ ჰემეთი - გამხდარი მამაკაცი; - 2019წ.
 5. ალხანიშვილი,ზ; - რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში; - 2018წ.
 6. გოგილაშვილი,ქ; - ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია; - 2012წ.
 7. დოროთი ლი  სეიერსი  - ვისი გვამია? – 2019წ.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის 23.01.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. ელდარ  მამისთვალაშვილიI  - ლუარსაბ და სვიმონI;- 2019წ.
 2. გ.კ. ჩესტერტონი - კაცი, რომელიც ,,ხუთშაბთი”  იყო; - 2019წ.
 3. აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე - ეკონომიკური ანალიზი; - 2019წ.
 4. მურმან ბლიაძე - ფირმის სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები. – 2019წ.
 5. მურმან ბლიაძე -საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი. – 2019წ.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ 11.01.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. ალფონს დოდე - წერილები ჩემი წისქვილიდან - 2018წ.

2. ალფონს დოდე - ტარტარენ ტარასკონელი - 2019წ.

3. ჯეიმს ჰედლი ჩეიზი - დათარსული კაცი - 2019წ.

 

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ ამა წლის 25.12.2018 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

1. მირიანი - ქართველი მეფეები;

2. ედგარ ალან პო - მკვლელობა მორგის ქუჩაზე - მოთხრობები;

3. სოფი ჰანა - მონოგრამიანი მკვლელობები - 2018წ.

 

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  26.11.2018 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. ცაავა, გ; სიჭინავა, ა; ხანთაძე, გ;- ,,კორპორაციული ფინანსები ‘’ – 2016წ.
 2. ცერცვაძე, ა; ხანთაძე, გ; ვეკუა, დ;- ,,სადაზღვევო საქმე“ – 2016წ.
 3. გეჩბაია, ბ; დევაძე, ა;- ,,ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“ – 2016წ.
 4. ცაავა, გ; ბურდიაშვილი, რ; მოსიაშვილი, რ;- ,,ფული ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; - 2017წ.
 5. ყურაშვილი, გ; ბერიძე, თ; ქინქლაძე, რ; - ,,ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი’’; - 2018წ.
 6. ჭილაძე, ი; - ,,ფინანსური ანალიზი“; - 2018წ.
 7. ხუციშვილი, ო; - ,,საოფისე პროგრამები. ტექსტური რედაქტორი. საპრეზენტაციო პროგრამა. ელექტრონული ცხრილები; - 2015წ.

 

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მიღებულია,  2017- 2018 წწ. შემდეგი დასახელების ახალი ლიტერატურა:

 1. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 2. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 3. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 4. ბერიკაშვილი, მ; - მეტყველების კულტურის ძირითადი პრინციპები; - 2017წ.
 5. ბერიკაშვილი, მ; -სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად; - 2017წ.
 6. ბერიკაშვილი, მ; -სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად; - 2017წ.
 7. ბერიკაშვილი, მ; -სავარჯიშოები მეტყველების ტექნიკის დასახვეწად; - 2017წ.
 8. ბლიაძე, მ; - თანამედროვე საგადასახადო და საბაჟო საქმის ორგანიზაცია და მართვა; - 2017წ.
 9. ბლიაძე, მ; - ბიზნესისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები; - 2017წ.
 10. კაციტაძე, ზ; - ადამიანის ანატომია. 1 ნაწილი; - 2017წ.
 11. კაციტაძე, ზ; - ადამიანის ანატომია 2 ნაწილი; - 2017წ.
 12. ქვლივიძე, ც; - ლიტერატურული ჟანრის შესწავლის საკითხისათვის; - 2017წ.

 

 1. ბლიაძე, მ; - საერთაშორისო ბიზნესი; - 2018წ.
 2. ბლიაძე, მ; - ფირმის ორგანიზაცია და მართვა; - 2018წ.
 3. ბლიაძე, მ; - საერთაშორისო ტურიზმი და საქართველოს საკურორტო მეურნეობა; - 2018წ.
 4. გახოკიძე, ჯ; - საგამოძიებო სამართალი; - 2018წ.
 5. გოგოლაძე, მ; - სანოტარო სამართალი 2წიგნი - 2018წ.
 6. ეგუტიძე, მ; - საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ დანაშაულთა სისხლისსამართლებრივი დახასიათება; - 2018წ.
 7. ზარანდია,თ; - საკუთრების ცნების ტრანსფორმაცია თანამედროვე სანივთო და საკორპორაციო სამართალში; - 2018წ;
 8. ზოიძე,ბ; - თანამედროვე სახელშეკრულებო სამართლის აქტუალური საკითხები; - 2018წ.
 9. თებიძე, ჯ ; - ევროპული კავშირის ინსტიტუციური სამართალი: - 2018წ;
 10. იაკობიძე, დ; - ფარული მითვისება და ქურდული სუბკულტურა; - 2018წ;
 11. კოპალეიშვილი, მ; - ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო; - 2018წ.
 12. მენაბდიშვილი, ლ - ოჯახის მენეჯმენტი; - 2018წ.
 13. მიშველაძე, რ; - საერთაშორისო ურთიერთობები და საქართველო ; - 2018წ.
 14. სოლომნიშვილი,დ; - ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი; - 2018წ.
 15. უნამუნო, მიგელ დე; - ბურუსი. სიყვარული და პედაგოგიკა; - 2018წ.
 16. ყიფიანი, მ; - ოჯახში ძალადობის პრობლემები საქართველოში; - 2018წ.
 17. ცხადაძე, ქ; - წარმომადგენლობის ინსტიტუტი ადმინისტრაციულ სამართალში; - 2018წ.
 18. ჯაგოდნიშვილი, თ; - ახალი რიტორიკა - საჯარო კამათის ტექნოლოგიები; - 2018წ.
 19. ჯაგოდნიშვილი, თ; - რიტორიკა ქრესტომათია; - 2018წ.
 20. ჯაფარიძე, ქ; - მშობლებისა და შვილების პირადი და ქონებრივი ურთიერთობები; - 2018.
 21. ჯიშკარიანი, ბ; - ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში; - 2018წ.

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ  ამა წლის 19.02.2019 წელს მიიღო შემდეგი დასახელების  ახალი ლიტერატურა:

 1. გაბუნია ,ლუიზა და ავტორთა ჯგუფი - სამედიცინო კვლევის საფუძვლები და უნარ-ჩვევები;  - 2018წ.
 2. უილკი კოლინზი - მთვარის სპეკალი; - 2019წ.
 3. ქართველი მეფეები - დემეტრეI; - 2019წ.
 4. დეშილ ჰემეთი - გამხდარი მამაკაცი; - 2019წ.
 5. ალხანიშვილი,ზ; - რადიოგრაფიის პრინციპები და რადიაციული უსაფრთხოება სტომატოლოგიაში; - 2018წ.
 6. გოგილაშვილი,ქ; - ბაზისური და კლინიკური ენდოდონტია; - 2012წ.
 7. დოროთი ლი  სეიერსი  - ვისი გვამია? – 2019წ.