შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

რექტორი

რექტორის რეზიუმე

ანზორ ილიას ძე შარაშენიძე - თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ევროპის უნივერსიტეტების საერთაშორისო საბჭოს დამფუძნებელი და საპატიო წევრი, ავსტრიის კავკასიოლოგიის კვლევითი ინსტიტუტის საპატიო წევრი, ღირსების ორდენის კავალერი.

ძვირფასო ახალგაზრდებო! ადამიანი ცხოვრებაში რამდენიმე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს, რომელიც მომავალში განსაზღვრავს მის წარმატებულ საქმიანობასა და ზოგადად, ცხოვრების ხარისხს; ამ გადაწყვეტილებებს შორისაა პროფესიის არჩევა და შესაბამისი განათლების მიღება.

21-ე საუკუნე პროფესიონალიზმის საუკუნეა. ჩვენს ახალგაზრდებში დიდი ნიჭიერება, შრომისმოყვარეობა, ინტელექტუალური პოტენციალი დევს,რასაც საერთაშორისო ასპარეზზე სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებში, გამოფენებში, კულტურულ თუ სპორტულ ღონისძიებებში მათი თვალსაჩინო მიღწევები და შედეგები ადასტურებს; მაგრამ ბუნებრივ ნიჭსა და  ფიზიკურ მონაცემებს შესაბამისი ცოდნის მიღება, წვრთნა სჭირდება.

ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორთა კორპუსის უმთავრესი მიზანია, რომ ჩვენთან მოსული ახალგაზრდობა, თანამედროვე სამეცნიერო მიღწევებზე და  ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და  ორიენტირებული ცოდნით აღვჭურვოთ და გავანათლოთ, ამისთვის კი უნივერსიტეტში საუკეთესო პირობებია შექმნილი. აქ  ასწავლიან კონკურსის წესით არჩეული და მოწვეული პროფესიონალები, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები,  სხვადასხვა  საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის გვაქვს  სრულყოფილი, თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა,იურიდიული და სტომატოლოგიური კლინიკები, მთარგმნელობითი ბიურო, სასწავლო ცენტრები, უნივერსიტეტს პრაქტიკული კომპონენტების განხორციელების მიზნით გაფორმებული აქვს ხელშეკრულებები მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო კლინიკებთან, იურიდიულ უწყებებთან, ბიზნეს ორგანიზაციებთან და სხვ. მიმდინარეობს კვლევითი პროექტების განხორციელება, რომლის შედეგები პერიოდულად ქვეყნდება  უნივერსიტეტის რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში.

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც შემუშავებულია საგანმანათლებლო საბაზრო კვლევების საფუძველზე, პოტენციური დამსაქმებლების, კურსდამთავრებულების,  პრაქტიკოსი სპეციალისტების თანამონაწილეობით და პასუხობენ თანამედროვე გამოწვევებსა და საერთაშორისო მოთხოვნებს. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მსოფლიოში აღიარებულ მრავალ უნივერსიტეტთან და  კვლევით ინსტიტუტთან გაცვლითი პროგრამების  წარმართვისა და ერთობლივი კვლევითი  პროექტების განხორციელების მიზნით. ჩვენი უნივერსიტეტი არის მსოფლიოს უნივერსიტეტთა ასოციაციის - IAU-ს (International Association of Universities) წევრი.

განათლების სფეროში მიღწეული წარმატებისა და საუკეთესო მენეჯმენტისათვის, ხარისხის მიმართულებით ლიდერობისა და ინოვაციური მიდგომებისათვის  თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი სამჯერ იქნა დაჯილდოებული საერთაშორისო  ჯილდოებით:

· 2010 წელს ესპანეთში  Publicasiones de Comercio International, S.A. “Actualidad”-ის  დადგენილებით, პრესტიჟისა და ხარისხის საერთაშორისო ჯილდო “ოქროს არწივი”.

· 2016 წელს პარიზში ევროპის საგანმანათლებლო ორგანიზაციის დადგენილებით  საერთაშორისო ჯილდო „ოქროს ვარსკვლავი“.

· 2016 წელს ბერლინში ხარისხის კვლევის ევროპული ცენტრის დადგენილებით ხარისხის განვითარებაში მიღწეული წარმატებისათვის საერთაშორისო  ჯილდო - ოქროს პრიზი.

 

უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს თანამედროვე ბიბლიოთეკა ელექტრონული და წიგნადი ფონდით.  მაღალრეიტინგიანი სტუდენტებისათვის შემუშავებულიასტიპენდიებისპროგრამა, მრავალი წელია უნივერსიტეტი ახორციელებს საქველმოქმედო საქმიანობას.

 

ჩვენ ერთი მიზანი გვაქვს: ხარისხიანი განათლება ხელმისაწვდომი გავხადოთ თითოეული თქვენთაგანისათვის, ერთად ვიშრომოთ, ვისწავლოთ და ერთად მივაღწიოთ დიდ წარმატებებს.

         

          შენი საინტერესო ცხოვრება იწყება ჩვენთან. გისურვებთ წარმატებებს!