შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

თდასუ განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე

2017 წლის 23 აპრილს, სასტუმრო "Holiday Inn"-ის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა განათლების საერთაშორისო გამოფენა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოებმა, უნივერსიტეტებმა და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებმა მსოფლიოს მოწინავე უნივერსიტეტებში უცხოენოვანი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო გაცვლითი პროგრამების, სტაჟირების კურსების პრეზენტაციითა და საგრანტო შეთავაზებებით. გამოფენის მსვლელობაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმაც.

 

.

ვრცლად...

თდასუ-ს სტუდენტები სტუდენტურ ოლიმპიადაზე

 

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის პირველკურსელმა სტუდენტებმა ნონა ხუროშვილმა და ლიკა გაგნიძემ მონაწილეობა მიიღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სტუდენტურ ოლიმპიადაში „მომავალი ეკონომისტი“. თდასუს სტუდენტებმა წარმატებით გაიარეს ოლიმპიადის პირველი ტური და გადავიდნენ მომდევნო ეტაპზე.

ოლიმპიადა ტარდება სამ ტურად. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ფულადი და არაფულადი პრიზები: ოლიმპიადის გამარჯვებული მიიღებს 1000 ლარს, მეორე ადგილზე გასული დაჯილდოვდება 700 ლარით, მესამე ადგილი - 500 ლარით, მეოთხე ადგილი - 400 ლარით, მეხუთე ადგილი - 300 ლარით. VI-X ადგილის მფლობელები უფასოდ გაივლიან ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატის IELTS მოსამზადებელ კურსს;  პირველ ათეულში გასული სტუდენტები  მიიღებენ სხვადასხვა სამახსოვრო პრიზს. 

 

 

თდასუ-ს XIX სამეცნიერო კონფერენცია

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი იწვევს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრიატის,  მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებსა და  პროფესორებს თდასუს  XIX  სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად შემდეგი მიმართულებებით:

·        ეკონომიკა და ბიზნესი

·        სამართალი

·        ფილოლოგია

·        მედიცინა

სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება 2017 წლის 10 ივნისს 11 საათზე თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში,  მისამართზე: რუსთავის გზატკეცილი N18-22.

საუნივერსიტეტო კონფერენციის მნიშვნელოვანი თარიღები:

22 მაისი - საკონფერენციო მასალის ანოტაციების (1 გვერდი) წარმოდგენის ბოლო ვადა.

23 მაისი - კონფერენციაში მონაწილე შერჩეული კანდიდატების ინფორმირების ვადა.

29 მაისი - საკონფერენციო ნაშრომის სრული ვერსიის ჩაბარების ვადა.

 

ნაშრომის გაფორმების წესი:

თავფურცელი - მოხსენების სათაური, მომხსენებლის გვარი, სახელი,  სასწავლო სტატუსი (სამეცნიერო ხარისხი), მისამართი, ტელეფონი (მობილური), ელექტრონული ფოსტის მისამართი; სტუდენტის შემთხვევაში - საკონფერენციო ნაშრომის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, სტატუსი

ტექსტის ენა - ქართული

გვერდების რაოდენობა - 5-7(A4 ფორმატი);

შრიფტი -Sylfaen;

შრიფტის ზომა - 12;

სტრიქონებს შორის მანძილი -1,5;

ნაშრომის ბოლოს უნდა დაერთოს  ანბანის მიხედვით დალაგებული გამოყენებული ლიტერატურის სია.

ნაშრომს უნდა დაერთოს რამდენიმე წინადადების სახით რეზიუმე.

 

შერჩეული ნაშრომები დაიბეჭდება თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში.

კონფერენციის ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

კონფერენციაში მონაწილეობა უფასოა.

 

გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თეზისები და საბოლოო ნაშრომი შემდეგ ელ.ფოსტაზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსი

შპს თბილისის  დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

1.   სამართალი

პროფესორი - 2 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ-პროფესორი - 3 ვაკანსია 

2.   ჯანდაცვა

დარგი:  ფარმაცია

პროფესორი - 1 ვაკანსია

ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია

ასისტენტ-პროფესორი - 3 ვაკანსია

 

აკადემიურ თანამდებობაზე  არჩევის   პირობები:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.

პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი აირჩევა 4 წლის ვადით.

 

კონკურსანტებმა უნდა წარმოადგინონ:

·        განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე;

·        კონკურსანტის ანკეტა;

·        ავტობიოგრაფია;

·        პირადობის მოწმობის ასლი;

·        2  ფოტოსურათი (ზომა 3X4);

·        უმაღლესი განათლების, აკადემიური ხარისხის/წოდების, კვალიფიკაციის  დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

·        ინფორმაცია ბოლო 10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომების შესახებ;

·        სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი, ან ცნობა, ასევე დამსაქმებლის, ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურებს შესაბამის გამოცდილებას.

 

კონკურსი გამოცხადდეს 2017 წლის  13 აპრილიდან. საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 13 აპრილიდან  21 აპრილის  ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა), 10 საათიდან 18 საათამდე.

 

მისამართი: ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა N24; VI სართული; ოთახი N605

საკონტაქტოტელეფონი: 237 88 66; 577 71 50 70.

საკონკურსო კომისიის სახელზე განცხადებისა და ანკეტის ფორმები იხილეთ უნივერსიტეტის ვებ.გვერდზე: www.tdasu.edu.ge

კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება 2017 წლის 27 აპრილს.

 

 

 

განათლების საერთაშორისო გამოფენა

 

2017 წლის 16-17 თებერვალს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო IEFG - განათლების VII საერთაშორისო გამოფენაში. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოსა და მსოფლიოს 100-მდე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება მსოფლიოს 16 ქვეყნიდან.

გამოფენა გახსნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელმაც დიდი დაინტერესება გამოიჩინა თდასუს სტენდის მიმართ და წარმატებები უსურვა ჩვენს უნივერსიტეტს. გამოფენაზე თდასუს წარდგენაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ირაკლი გულიშვილმა, მარიამ ფერაძემ, ანი გრიგალაშვილმა და ბექა ჯიქიამ. მათ გამოფენის სტუმრებს გააცნეს უნივერსიტეტის ისტორია და უპასუხეს თდასუს შესახებ დასმულ კითხვებს.

 

ვრცლად...

რექტორთა საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა

ამა წლის 13 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში რექტორთა საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა უძღვებოდა. რექტორთა საბჭო წლის განმავლობაში რამდენჯერმე იკრიბება მინისტრის ინიციატივით კონკრეტულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რაც საშუალებას აძლევს საბჭოს წევრებს, უშუალოდ გაეცნონ სხვა უნივერსიტეტების სასწავლო გარემოს, მათი სწავლების მეთოდებს და გაიზიარონ გამოცდილებები. მიმდინარე სხდომაში მონაწილეობა მიიღო თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა ანზორ შარაშენიძემ. შეხვედრაზე განხილულ იქნა უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროში არსებული აქტუალური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.

 

ვრცლად...

გილოცავთ წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს!

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი სრულიად საქართველოს ულოცავს წმინდა მეფის  დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს! 

 

გამოცხადდა 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა მობილობა

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

თბილისის დავით  აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას:

1.     სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესისფაკულტეტი:

·         ბიზნესისადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  –  30    ადგილი;

·         ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  –  10   ადგილი;

2.    ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი

·         ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა  -  10 ადგილი;

3.    მედიცინის ფაკულტეტი

·         სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა –  10   ადგილი;

4.    იურიდიულიფაკულტეტი

·         სამართალმცოდნეობის  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  –  10   ადგილი.

 

            მსურველთა   რეგისტრაცია 2017  წლის 20იანვრიდან 2თებერვლის 18:00საათამდე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე. 

მობილობის უფლებამოპოვებული სტუდენტებივალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში (7- 13 თებერვალი) უნივერსიტეტში წარმოადგინონ  შემდეგი  დოკუმენტები:

1. განცხადება;

 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფაკულტეტის/სკოლის/ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

 4. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი.

6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);

7. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ან დიპლომის ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი;

 8. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 9. 2 ფოტოსურათი 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

 

საბუთებიმიღებაყოველდღე 10:00 – 18:00თ.(შაბათ-კვირის გარდა)

 

მისამართი:

ქ.თბილისი, ს.ცინცაძის  N 24; VI სართული; N605 ოთახი;

 საკონტაქტო პირი: ირინა ვაშაკიძე (+995)5777150 70; ანა მამაცაშვილი (+995) 592 92 22 44.

სტუმარი აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა ანზორ შარაშენიძემ უმასპინძლა აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელს. ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხი განიხილულ იქნა აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტის "მრავალარხიანი სატელეკომუნიკაციო სისტემების" კათედრის ხელმძღვანელ ტოფიკ მაჰომედ ოღლი მანსუროვსა და თდასუ-ს რექტორს პროფესორ ანზორ შარაშენიძეს შორის.

დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმა.

 

საახალწლო კარნავალი თდასუ-ში

 28 დეკემბერს, თდასუ-ს სტუდენტებმა უნივერსიტეტში საახალწლო კარნავალი მოაწყვეს. მათ დამდეგი ახალი წელი მიულოცეს უნივერსიტეტის რექტორს, პროფესორებსა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებს. მონაწილეებმა ღონისძიების ფარგლებში, პროფესორ-მასწავლებელთა შორის გამოავლინეს სხვადასხვა სახალისო ნომინაციის მფლობელი და დააჯილდოვეს შესაბამისი სერთიფიკატებით. დასასრულს, უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა და რექტორმა ბატონმა ანზორ შარაშენიძემ დამდეგი ახალი წელი მიულოცა სტუდენტებს და საახალწლო საჩუქრები გადასცა მათ.

 

 

 

 

 

ვრცლად...