შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

შენობის ხედი
უნივერსიტეტის ეზო
გელათი
გელათის მონასტერი — ქართული ხუროთმოძღვრული ანსამბლი, შუა საუკუნეების საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ცენტრი. აგებულია ქ. ქუთაისის ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით 11 კმ-ზე, მდინარე წყალწითელის ხეობაში. დაარსებულია 1106 წელს დავით აღმაშენებლის თაოსნობით
დავითმა მემკვიდრეებს დაუტოვა ქვეყანა "ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე და ოვსეთიდან არეგაწამდე"
ბიბლიოთეკა
ბიბლიოთეკა
სტომატოლოგიური კაბინეტი
კომპიუტერული კლასი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

SHOTA RUSTAVELI NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF GEORGIA

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის


ჟან მონეს ახალი პროექტები

 

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

I. სტომატოლოგიის მიმართულებით შემდეგი სასწვლო კურსების წასაკითხად

1. თერაპიული სტომატოლოგია 
პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასისტენტი- პროფესორი -1 ვაკანსია

2. ორთოპედიული სტომატოლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასისტენტი- პროფესორი -1 ვაკანსია

3. ყბა-სახის ქირურგია
პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასისტენტი- პროფესორი -1 ვაკანსია

ფარმაციის მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასისტენტ - პროფესორი 2 ვაკანსია

II. დიპლომირებული მედიკოსის საგანამანათლებლო პროგრამის განსახორციელებლად სამედიცინო მიმართულების შემდეგი სასწვლო კურსების წასაკითხად

1. ადამიანის ანატომია
პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია
2. ჰისტოლოგია 

პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

3. პათოლოგიური ანატომია პროფესორი - 1 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

4. ზოგადი ქირურგია 
პროფესორი - 2 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 2ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

5. მეანობა გენოკოლოგია 
პროფესორი - 1ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია
6. შინაგანი მედიცინა 
პროფესორი - 1ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

7. ოტორინოლარინგოლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

8. რადიოლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

9. ოფთალმოლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

10. ნევროლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

11. პედიატრია
პროფესორი - 1ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 2ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

12. ფსიქიატრია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

13. დერმატო-ვენეროლოგია
ასოცირებული პროფესორი - 1ვაკანსია
ასისტენტ-პროფესორი - 1 ვაკანსია

III. სამართლის მიმართულებით შემდეგი სასწავლო კურსის წასაკითხად
1. საერთაშორისო სისხლის სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი, საერთაშორისო საჯარო სამართალი.

პროფესორი - 3 ვაკანსია
ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია
ასისტენტ პროფესორი - 3 ვაკანსია

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩევის პირობები:
 პროფესორად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
 ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. 
 ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.
 პროფესორი, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორი აირჩევა 4 წლის ვადით.
აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევმა კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს: 
• განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე; (განცხადების ელ. ვერსია იხილეთ ვებ-გვერდზე)
• კონკურსანტის ანკეტა; (ანკეტის ელ. ვერსია იხილეთ ვებ-გვერდზე)
• ავტობიოგრაფია (CV);
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• 1 ფოტო სურათი ზომით (3X4);
• უმაღლესი განათლების, აკადემიური ხარისხის ან სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; 
• ინფორმაცია ბოლო 10 წელიწადში საკონკურსო მიმართულების/დარგის შესაბამისად შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომის შესახებ;
• სამეცნიერო -პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის (შრომის წიგნაკის) ასლი ან ცნობა; ასევე, დამსაქმებლის ან საარქივო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურბს შესაბამის გამოცდილებას.
კონკურსი გამოცხადდეს 2015 წლის 4 დეკემბრიდან. საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 5 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით 10:00 - 18:00 სთ. საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, სულხან ცინცაძის ქუჩა №24 შედეგები გამოქვეყნდება 2016 წლის 28 იანვარს.

  

მიმაგრებული ფაილი