თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

თვითმმართველობა

თვითმმართველობა
სტუდენტური თვითმმართველობა წარმოადგენს ღია კენჭისყრით, საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე არჩეულ სტუდენტურ მმართველობას, რომელიც შეიმუშავებს სტუდენტური თვითმმართველობის დებულებას და მოქმედებს აღნიშნული დებულების შესაბამისად.