შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

სერვისების განვითარება და დასაქმება

რეზიუმე

 

სერვისების განვითარებისა და დასაქმების სამსახურის მენეჯერი ლაშა შარაშენიძე