შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმის წარმოება

CV ნიმუშები

CV  ქართული ვერსია ნიმუში 
CV  ინგლისუირ ვერსია ნიმუში