შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

ღონისძიებები

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
2016 წლის 22 მაისს ჩატარდა სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემებზე. კონფერენციას ესწრებოდნენ თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები. მოხსენება წარმოადგინა შვიდმა ადგილობრივმა და ხუთმა სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტმა.