შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

ისტორია

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს 1994 წლიდან. 2015 წელს შეიქმნა ახალი პროგრამა (კურიკულუმი), რომელიც დაეფუძნა უკვე არსებულ პროგრამას, ევროპისა და აშშ-ის მოწინავე უნივერსიტეტების ანალოგიურ პროგრამებს, მუშაობის გამოცდილებას, შრომისა და განათლების ბაზარზე არსებული ახალი ტენდენციების გათვალისწინებით.
ფოტოგალერეა