შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

ფაკულტეტი

პროგრამები


  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა  
  •  
  • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა 
  •        
  • სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა
  •  
  • სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

 

ფაკულტეტის საბჭოს ფუნქცია მოვალეობები