თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

 

პროგრამის ხელძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლაშა ჩახვაძე

ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კვლევითი ინტერესები:
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია, ლიტერატურის თეორია, ზოგადი და დარგობრივი ინგლისური ენა
 
მოწვეული სპეციალისტი ეთერ მგალობლიშვილი
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კვლევითი ინტერესები: თარგმანის თეორია, წერითი თარგმანი, ზოგადი ინგლისური ენა
 
ასოცირებული პროფესორი ცინული ქვლივიძე
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. კვლევითი ინტერესები:
ინგლისური ენის გრამატიკა და ლექსიკა, ლიტერატურის ისტორია
 
ასოცირებული პროფესორი ნანა ნანიტაშვილი
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კვლევითი ინტერესები: ინგლისური ენის ლექსიკა, ზოგადი ინგლისური ენა
 
ასოცირებული პროფესორი ოლღა ქავთარია
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კვლევითი ინტერესები: ზოგადი და დარგობრივი გერმანული ენა, გერმანული ლიტერატურის ისტორია
 
ფილოლოგიის დოქტორი ნინო სოზაშვილი
ელფოსტა:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კვლევითი ინტერესები: ლიტერატურის თეორია, ევროპული ლიტერატურის ისტორია
 
ფილოლოგიის დოქტორი ქეთევან ტაბუცაძე
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კვლევითი ინტერესები: ინგლისური ენის ლექსიკა, ინგლისური ენის სინტაქსი, თარგმანის თეორია
 
ფილოლოგიის დოქტორი ეკატერინე მარუაშვილი
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
კვლევითი ინტერესები: სტილისტიკა,ზოგადი და დარგობრივი ინგლისური ენა
 
საუნივერსიტეტო
 
 
ასოცირებული პროფესორი ნანა ივანელაშვილი
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ასოცირებული პროფესორი ნანა ნიკოლაძე
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ასოცირებული პროფესორი ნიკოლოზ ბჟალავა
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.