თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საერთაშორისო კავშირები

გაცვლითი პროგრამები

აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის სტუდენტების ევროპულ გაცვლით პროგრამებში ჩასართავად.