შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

კვლევა

კვლევა

კვლევის ძირითადი მიმართულებებია:
ბიზნესი
მენეჯმენტი
ფინანსები
საბუღალტრო აღრიცხვა
მარკეტინგი
კვლევითი საქმიანობის განხორციელებისთვის უნივერსიტეტში ჩართულია საერთაშორისო ელექტრონული საბიბლიოთეკო ბაზა EBSCO, რომელიც საშუალებას აძლევს მკვლევარებს მოიძიონ და გამოიყენონ უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა.
პროგრამის პროფესორ-მასწავლებლები რეგულარულად მონაწილეობენ სხვადასხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში და პერიოდულად აქვეყნებენ ნაშრომებს საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში.
 

ბიბლიოთეკა

მისამართი
სულხან ცინცაძის 24. მეშვიდე სართული. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი რუსთავის გზატკეცილი 18-24. უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი
 
მუშაობის განრიგი
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 11.00-18.00 სთ.
 
კონტაქტი
ბიბლიოთეკის მენეჯერი თამარ კოტორაშვილი ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის
უნივერსიტეტში გადაადგილება ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის (შენობის შემოსასვლელი ადაპტირებულია, ხოლო ბიბლიოთეკაში ამოსვლა ლიფტით ხდება. ბიბლიოთეკის შემოსასვლელი და გარემო ასევე შეესაბამება არსებულ სტანდარტებს.
არსებული რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილი მულტიმედიურია (ვიდეო და აუდიოწიგნების სახით), რაც საშუალებას იძლევა, გარკვეულ შემთხვევებში, სწავლების მოდიფიკაცია მოხდეს შეზღუდული მხედველობის მქონე სტუდენტებთან მიმართებით.
 
ასლის გადაღება
სტუდენტებს შეუძლიათ ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურის ასლის გადაღება.
 
უფასო wi-fi
სტუდენტებს ბიბლიოთეკაში შეუძლიათ ისარგებლონ უფასო უკაბელო ინტერნეტით.