შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

პროგრამის ხელძღვანელები

პროფესორი ციალა ლომაია 
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
კვლევითი ინტერესები: ბიზნესის ადმინისტრირება, საერთაშორისო ბიზნესი, მენეჯმენტი, სტრატეგიული მენეჯმენტი, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, შედარებითი მენეჯმენტი, ლიდერობა, ორგანიზაციები და კულტურები, ინსტიტუციონალიზმი, ჯანდაცვის მენეჯმენტი.
რჩეული პუბლიკაციები:
 ინსტიტუციურ-მმართველობითი ურთიერთობების განვითარების პრობლემები ბიზნესის სფეროში;
 მოტივაციის კვლევა საერთაშორისო ბიზნესში;
 მენეჯმენტის სტრატეგიები და საერთაშორისო ბიზნესი;
 პერსონალის მართვის სრულყოფის პრობლემები „სს თელასის“ მაგალითზე;
 ოჯახის მენეჯმენტი და ქართული რეალობა;
 მმართველობითი ინოვაციები პირველად ჯანდაცვაში, თბილისის ბაშვთა პოლიკლინიკებში;
 ლიდერობა და ორგანიზაციული კულტურა თანამედროვე მენეჯმენტში.
 
ასოცირებული პროფესორი მაია ბენია
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
კვლევითი ინტერესები:
საერთაშორისო ბიზნესი, საერთაშორისო მენეჯმენტი.
რჩეული პუბლიკაციები:
 ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგად საქართველოს ეკონომიკის შესაძლებლობები;
 ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ევროკავშირისკენ;
 ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება საქართველოს ევროკავშირთან გაწევრიანების გზაზე;
 თავისუფალი ეკონომიკური ზონების მნიშვნელობა საქართველოსთვის.