შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ადმინისტრაცია

დეკანი: პროფესორი ანა მამაცაშვილი
ელფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
სასწავლო პროცესის მენეჯერი:ილია შარაშენიძე 
ელ ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.