თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

განათლების საერთაშორისო გამოფენა

 

2017 წლის 16-17 თებერვალს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო IEFG - განათლების VII საერთაშორისო გამოფენაში. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოსა და მსოფლიოს 100-მდე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება მსოფლიოს 16 ქვეყნიდან.

გამოფენა გახსნა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელმაც დიდი დაინტერესება გამოიჩინა თდასუს სტენდის მიმართ და წარმატებები უსურვა ჩვენს უნივერსიტეტს. გამოფენაზე თდასუს წარდგენაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს უნივერსიტეტის სტუდენტებმა: ირაკლი გულიშვილმა, მარიამ ფერაძემ, ანი გრიგალაშვილმა და ბექა ჯიქიამ. მათ გამოფენის სტუმრებს გააცნეს უნივერსიტეტის ისტორია და უპასუხეს თდასუს შესახებ დასმულ კითხვებს.

 

ვრცლად...

რექტორთა საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა

ამა წლის 13 თებერვალს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში რექტორთა საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა უძღვებოდა. რექტორთა საბჭო წლის განმავლობაში რამდენჯერმე იკრიბება მინისტრის ინიციატივით კონკრეტულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რაც საშუალებას აძლევს საბჭოს წევრებს, უშუალოდ გაეცნონ სხვა უნივერსიტეტების სასწავლო გარემოს, მათი სწავლების მეთოდებს და გაიზიარონ გამოცდილებები. მიმდინარე სხდომაში მონაწილეობა მიიღო თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა ანზორ შარაშენიძემ. შეხვედრაზე განხილულ იქნა უმაღლეს საგანმანათლებლო სფეროში არსებული აქტუალური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.

 

ვრცლად...

გილოცავთ წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს!

 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი სრულიად საქართველოს ულოცავს წმინდა მეფის  დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს! 

 

გამოცხადდა 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა მობილობა

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

თბილისის დავით  აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას:

1.     სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესისფაკულტეტი:

·         ბიზნესისადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა  –  30    ადგილი;

·         ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  –  10   ადგილი;

2.    ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი

·         ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა  -  10 ადგილი;

3.    მედიცინის ფაკულტეტი

·         სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა –  10   ადგილი;

4.    იურიდიულიფაკულტეტი

·         სამართალმცოდნეობის  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო პროგრამა  –  10   ადგილი.

 

            მსურველთა   რეგისტრაცია 2017  წლის 20იანვრიდან 2თებერვლის 18:00საათამდე მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე. 

მობილობის უფლებამოპოვებული სტუდენტებივალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში (7- 13 თებერვალი) უნივერსიტეტში წარმოადგინონ  შემდეგი  დოკუმენტები:

1. განცხადება;

 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფაკულტეტის/სკოლის/ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);

 4. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;

5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი.

6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);

7. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ან დიპლომის ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი;

 8. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 9. 2 ფოტოსურათი 3X4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

 

საბუთებიმიღებაყოველდღე 10:00 – 18:00თ.(შაბათ-კვირის გარდა)

 

მისამართი:

ქ.თბილისი, ს.ცინცაძის  N 24; VI სართული; N605 ოთახი;

 საკონტაქტო პირი: ირინა ვაშაკიძე (+995)5777150 70; ანა მამაცაშვილი (+995) 592 92 22 44.

სტუმარი აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან

 თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა ანზორ შარაშენიძემ უმასპინძლა აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელს. ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხი განიხილულ იქნა აზერბაიჯანის ტექნიკური უნივერსიტეტის "მრავალარხიანი სატელეკომუნიკაციო სისტემების" კათედრის ხელმძღვანელ ტოფიკ მაჰომედ ოღლი მანსუროვსა და თდასუ-ს რექტორს პროფესორ ანზორ შარაშენიძეს შორის.

დაისახა სამომავლო თანამშრომლობის გეგმა.

 

საახალწლო კარნავალი თდასუ-ში

 28 დეკემბერს, თდასუ-ს სტუდენტებმა უნივერსიტეტში საახალწლო კარნავალი მოაწყვეს. მათ დამდეგი ახალი წელი მიულოცეს უნივერსიტეტის რექტორს, პროფესორებსა და უნივერსიტეტის თანამშრომლებს. მონაწილეებმა ღონისძიების ფარგლებში, პროფესორ-მასწავლებელთა შორის გამოავლინეს სხვადასხვა სახალისო ნომინაციის მფლობელი და დააჯილდოვეს შესაბამისი სერთიფიკატებით. დასასრულს, უნივერსიტეტის დამფუძნებელმა და რექტორმა ბატონმა ანზორ შარაშენიძემ დამდეგი ახალი წელი მიულოცა სტუდენტებს და საახალწლო საჩუქრები გადასცა მათ.

 

 

 

 

 

ვრცლად...

თანამშრომლობა ევროპის უძველეს უნივერსიტეტთან

 

 

 

2016 წლის 14 დეკემბერს, პრაღაში გაფორმდა ხელშეკრულება ორმხრივი თანამშრომლობის შესახებ ევროპის უძველეს კარლის უნივერსიტეტსა  (დაარსებულია 1348 წელს)  და თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტს შორის. ხელშეკრულება მოიცავს ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებს უნივერსიტეტის ენისა და პროფესიული მომზადების ინსტიტუტსა და თდასუს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს შორის და გულისხმობს სტუდენტთა, პროფესორ-მასწავლებელთა და მეცნიერ-მკვლევართა გაცვლით პროგრამებში ჩართულობას, საერთაშორისო კონფერენციებში, კოლოქვიუმებში, სემინარებსა და სხვა საუნივერსიტეტო აქტივობებში თანამშრომლობას, ერთობლივი სასწავლო პროგრამების შემუშავებასა და დანერგვას.

 

საერთაშორისო აღიარება

2016 წლის 12 დეკემბერს ხარისხის კვლევის ევროპულმა საზოგადოებამ თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტს გადასცა ჯილდო - ოქროს პრიზი ხარისხის განვითარებაში მიღწეული წარმატებისათვის. დაჯილდოების ცერემონიალი ჩატარდა  ბერლინში, სასტუმრო  Grand Hyatt Berlini-ში.

 

 

 

 

 

 

თდასუს - სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს

 შპს თბილისის  დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

 განცხადების ჩამოტვირთვა

 

სტუდენტთა კურთხევა

19 სექტემბერს, თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის აუდიტორიები სტუდენტებმა აახმიანეს. პირველკურსელებს საზეიმო შეხვედრა მოუწყეს უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებმა და ადმინისტრაციამ. რამდენიმე დღეში სტუდენტები უნივერსიტეტის რექტორის მიწვევით ქუთაისში, გელათის მონასტერში გაემგზავრნენ. სტუდენტებმა ყვავილებით შეამკეს დავით აღმაშენებლის საფლავი და დადეს სტუდენტური ფიცი. პირველკურსელები დალოცა გელათის მონასტრის წინამძღვარმა, აგრეთვე უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა ანზორ შარაშენიძემ და სამახსოვრო საჩუქრები გადასცა მათ.

ვრცლად...