თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

თდასუ-ს სტუდენტები მარტყოფის ბავშვთა სახლში

ტრადიცია გრძელდება. წელს უკვე მეორედ, ბავშვთა სახლის მობინადრეები საჩუქრებითა და ტკბილეულით გავახარეთ.