თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

წელს, თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 25 წელი შესრულდა. სიმბოლურად, ეს დღე უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ დაამთხვია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალს“ და ამ ფესტივალის ფარგლებში,  29 სექტემბერს,  უნივერსიტეტში გაიმართა  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით „ბიზნესისა და სამართლის სფეროს აქტუალური პრობლემები“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორებმა და დოქტორანტებმა. კონფერენციის დაწყებამდე, უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა ანზორ შარაშენიძემ მისასალმებელი სიტყვით მიმართა სტუდენტებსა და პროფესორებს და მიულოცა ღირსშესანიშნავი თარიღი. უნივერსიტეტის დამსახურებულ პროფესორებსა და თანამშრომლებს საგანმანათლებლო პროცესში აქტიური მონაწილეობისა და უნივერსიტეტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის გადაეცათ საპატიო სიგელები. კონფერენციის ყველა მონაწილე დაჯილდოვდა სერტიფიკატით,ხოლო მათი ნაშრომები დაიბეჭდება უნივერსიტეტის რეფერირებად ჟურნალში „აღმაშენებელი“.