თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში 2017-18 სასწავლო წელი დაიწყო

პირველკურსელებს მიესალმნენ უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ანზორ შარაშენიძე და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი პროფესორი ირინე ვაშაკიძე, რომელთაც სტუდენტებს გააცნეს უნივერსიტეტის ისტორია, სტუდენტური ცხოვრება და სასწავლო პროცესი.