თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

დაიბეჭდა XIX სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული

დაიბეჭდა თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის XIX სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. უნივერსიტეტი კონფერენციის ყველა მონაწილე სტუდენტს, პროფესორსა და პარტნიორი კლინიკის სპეციალისტს საჩუქრად გადასცემს შრომათა კრებულს.