თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


გამოცდების ეროვნული ცენტრი


განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

თდასუ-ს სტუდენტები სიღნაღში და ბოდბის მონასტერში

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები სიღნაღში და ბოდბის მონასტერში