შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

ფინანსური და მატერიალური უზრუნველყოფა

რეზიუმე

 

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის მენეჯერი 

დებულება

ფინანსური და მატერიალური რესურსების სამსახურის დებულება