შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

 

 

   

 

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

 

1. ანზორ შარაშენიძე - რექტორი - აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე;
2. თამარ პეტრიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი - ინგლისური ფილოლოგია;
3. აიდა ქიტაშვილი - კვაჭანტირაძე - პროფესორი - ბიზნესის ადმინისტრირება;
4. დოდო ჯულუხაძე - პროფესორი - სამართალი;
5. ლელა მენაბდიშვილი - პროფესორი - ბიზნესის ადმინისტრირება;
6. მარინე შაქარაშვილი - მედიცინის დოქტორი - სტომატოლოგია;
7. ნანა ნიკოლაძე - ასოცირებული პროფესორი - ინგლისური ფილოლოგია;
8. თემურ წურწუმია - აკადემიური საბჭოს მდივანი;
9. ხატია სამსონიძე - სტუდენტური თვითმმართველობა.