შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

  1. ანზორ შარაშენიძე  -  რექტორი - აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე;
  2. თემურ წურწუმია - იურიდიული სამსახურის უფროსი;
  3. აიდა ქიტაშვილი - კვაჭანტირაძე - აფილირებული  პროფესორი  - ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
  4. ბიძინა სავანელი -აფილირებული  პროფესორი   -  სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი;
  5. თამარ პეტრიაშვილი  -  პროფესორი, ჰუმანიტარულ   მენიერებათა  მიმართულების ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის  ხელმძღვანელი;                                        
  1. ანა მამაცაშვილი - აფილირებული  ასოცირებული პროფესორი,  სტომატოლოგიის  ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი;
  1. ლელა მენაბდიშვილი - აფილირებული  პროფესორი - ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით;
  2. ნანა ნიკოლაძე -  აფილირებული ასოცირებული პროფესორი - ჰუმანიტარული  მეცნიერების   მიმართულებით;
  1. ხატია სამსონიძე  -  სტუდენტი  -  სტომატოლოგიის  ერთსაფეხურიანი  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე;