შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ეროვნული განათლება ეროვნული ტრადიციები

 

აფილირებული პროფესორები

აფილირებული პროფესორები

 

პროფესორი:

 

1. ბიძინა სავანელი - შეთანხმებაN2/1  (17.11.2017)- სამართლის მიმართულება; 

2. გულნარა აბულაძე -     - ,,   ---- ‘’     N 17/1(17.11.2017)-ჯანდაცვის მიმართულება;

3. მარინა ზაქარაია        -          - ,,  ----  ‘’      N 30/1 (17.11.2017)-ჯანდაცვის მიმართულება;

4. რევაზ ცინცაძე            -          -  ,,  ----‘’       N 12/1(17.11.2017)- სამართლის მიმსრთულება;

5. აიდა ქიტაშვილი- კვაჭანტირაძე - ,,--’ N3 /1(17.11.2017)-ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;

6. ლელა მენაბდიშვილი   -      ,, ------‘’ -  ’ N045/1 (26.03.2019)-ბიზნესის ადმინისტრირების

    მიმართულება;

 

ასოცირებული პროფესორი:

 

 1. ეკატერინე მარუაშვილი   -შეთანხმება  N1/1(17.11.2017)-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულება;
 2. ანა მამაცაშვილი                - -  ,,-- ‘’     N27/1(17.11.2017)-ჯანდაცვის მიმართულება;
 3. ნათელა გოგებაშვილი   -      ,, -- ‘’        N29 /1  (17.11.2017-ჯანდაცვის მიმართულება;
 4. გიგლა წურწუმია -    ,,,---  ‘’    N31 /1  (17.11.2017-ჯანდაცვის მიმართულება;
 5.  მედეა პავლიაშვილი  -        -  ,,,   -- ‘’  N 6 /1 (17.11.2017) -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;
 6. ნანა  ნიკოლაძე                   -    ,,,--‘’N051/1 (26.03.2019) - ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  მიმართულებით;
 7. რამაზ შამუგია                 -    ,,,--- ‘’ N053/1 (26.03.2019) -   ინჟინერიის მიმართულება;

 

ასისტენტ- პროფესორი:

 

 1. მადონა კუჭავა -    შეთანხმებაN32/1  (17.11.2017)-ჯანდაცვის მიმართულება;
 2. ნინო მხეიძე                 -   ,,--------„“      N33/1 (17.11.2017)  - ჯანდაცვის  მიმართულება;
 3. ირინე არჯევანიძე  -     ,, -----‘’    N052/1 (26.03.2019)- - ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  მიმართულებით;
 4. აკაკი მურადიშვილი  -    ,,------“       N048/1 (26.03.2019) -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;

 

ასისტენტი:

 

 1. ნინო სებისკვერაძე       -   ,,------“       N049/1 (26.03.2019) -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;
 2. თინათინ მამესწარაშვილი - ,,------“       N050/1 (26.03.2019) -ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება;

 

შეთანხმებები 2017 

 

შეთანხმებები 2019